Velkommen til Gilleleje Havn

Havneafgift og køb af havnekort betales med kreditkort her i automaten.

Vælg sprog og følg vejledningen på skærmen.

Husk kvittering, samt den selvklæbende dato mærkat, der placeres på båden, så den er synlig for havnevagten.

 

Havnekortet benyttes til forbrug af varmt vand i bruseren (DKK 20,00 = 10 minutter varmt vand)

Depositum for havnekort er DKK 40,00 og standard forbrug er sat til DKK 20,00

Havnekort depositum og rest forbrug kan refunderes til kreditkort her i automaten.

WI-FI kode – se kvittering.

 

   Welcome to Gilleleje Harbor

Port charges and purchase of harbor cards are paid by credit card here in the vending machine.

Choose language and follow the on-screen instructions.

Remember receipt, as well as the sticky date tag that is placed on the boat so it is visible to the harbor guard.

 

The harbor card is used for the consumption of hot water in the shower (DKK 20.00 = 10 minutes hot water)

Deposit for port card is DKK 40.00 and standard consumption is set at DKK 20.00

Port card deposit and residual consumption can be refunded to credit cards here in the vending machine.

WI-FI - see receipt

 

 

    Willkommen im

           Hafen von Gilleleje

Hafengebühren und der Kauf von Portkarten werden hier im Automaten per Kreditkarte bezahlt.

Wählen Sie die Sprache und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Denken Sie daran, die Quittung sowie den Klebezettel, der auf dem Boot angebracht ist, so zu befestigen, dass er für den Hafenarbeiter sichtbar ist.

 

Die Hafenkarte wird für den Verbrauch von heißem Wasser in der Dusche verwendet (DKK 20,00 = 10 Minuten heißes Wasser)

Die Kaution für die Port Card beträgt DKK 40,00 und der Standardverbrauch beträgt DKK 20,00

Port Card Deposit und Residualverbrauch können hier im Automaten an Kreditkarten zurückerstattet werden.

WI-FI-Code - siehe Quittung

 

 

Velkommen til Gilleleje Havn

Venligst se informationsskilte på havnen.

Havnefogeden kan kontaktes på

 

 

Welcome to Gilleleje Harbor

Please see informations signs at the harbor

Harbor master can be contacted at

 

 

Willkommen zu Gilleleje Harbour

Bitte beachten Sie Hinweisschilder am Hafen

Harbor Master kann kontaktiert werden

 

 

+45 40 16 66 63

 

Gilleleje Havn · Gilleleje Havnelaug · Havnen 5 · 3250 Gilleleje · Telefon 4830 1663 · e-mail: gillelejehavn@gmail.com