Slæbested

Bomkort kan købes i billetautomaten ved Gilleleje Sejlklub og ved Havnekontoret.

Pris:

100 kr. for 4 bomløft

40 kr. i depositum, der refunderes, når kort returneres i billetautomaten.

Gilleleje Havn · Gilleleje Havnelaug · Havnen 5 · 3250 Gilleleje · Telefon 4830 1663 · e-mail: gillelejehavn@gmail.com