Besejling

Strøm


Ind- og udgående strøm kan være stærk i indsejlingsløbet. Storm fra NV giver stærk Ø-gående strøm, og storm fra SØ giver stærk V-gående strøm.


Besejling


Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Nakkehoved Fyr og afmærkningen på Gilleleje Flak giver god vejledning.
Opmærksomheden henledes især på strømforholdene samt at anløb under pålandsvind af kulingstyrke eller derover kan være vanskelig.Gilleleje Havn · Havnen 5 · DK-3250 Gilleleje · Telefon +45 4830 1663

Havnevagt +45 4016 6663 · Kontor +45 4021 1663

Email: gillelejehavn@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved · Gillelelje Havnelaug 2021