Takster erhverv

Havneafgift

Joller, fastliggere i inderhavnen bro 44-01 til 44-05

 

Jollens m2 x 340 kr. årligt

 

Registrerede erhvervsfartøjer

6.800 kr. årlig havneafgift for fartøjer med landet fangst under 165.000 kr. ex. moms, hvis landet fangst overstiger dette beløb foregående år, skal ejer henvende sig til Havnekontoret.

 

Hjemmehørende registrerede erhvervsfartøjer med landet fangst over 165.000 kr. ex. moms pr. år, betaler havneafgift i form af bropenge, der afregnes via losningsstederne.

 

Fartøjer under reparation og oplagte fartøjer

0,85 kr. pr. m2 pr. døgn

Der beregnes ikke havneafgift, når fartøjet er på bedding/kran.

 

 

Elforbrug – gæstefartøjer

Gæstefartøjer opkræves for elforbrug ved afrejse, eller på forlangende af Havnefogeden.

Ved ankomst og afrejse aflæses egen elmåler for forbrug.

Havnefogeden udleverer formular, der bedes afleveret på Havnekontoret ved afrejse.

 

Elforbrug – hjemmehørende

Elmålere aflæses og afregnes 2 gange årligt. Havnefogeden udleverer formularer til aflæsning.

Gilleleje Havn · Havnen 5 · DK-3250 Gilleleje · Telefon +45 4830 1663

Havnevagt +45 4016 6663 · Kontor +45 4021 1663

Email: gillelejehavn@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved · Gillelelje Havnelaug 2021